Verhuisregeling woning

Termijn verhuisregeling structureel verlengd

Een aangekochte leegstaande woning, een woning in aanbouw of een leegstaande voor de verkoop bestemde woning kon in het verleden twee jaar als eigen woning worden aangemerkt. De tweejaarstermijn was tijdelijk verlengd tot drie jaar. Vanaf 2015 is de termijn structureel drie jaar.

Bron: FA