ASBESTVERWIJDERING

De staatssecretaris van I&W heeft de Kamer geïnformeerd over het saneren van asbestdaken. Vorig jaar werd ingestemd met de wijziging van de Wet milieubeheer. Het verbod op asbestdaken (via een AMvB) gaat per 31 december 2024 in. Tussen…

AVG

Privacybeleid Voor Van Graafeiland Makelaardij & Taxatie  is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Van Graafeiland Makelaardij…

Geen verkoop zonder Energielabel 2015

Per 1 januari 2015 verandert de opzet van het energielabel. Het moet voor woningeigenaren en verhuurders eenvoudiger en goedkoper worden om een (versimpeld) energielabel aan te vragen.

BTW tarief verbouwingen

Tot 1 juli 2015 laag BTW-tarief verbouwing woning. In het belastingplan 2015 is bepaald dat het lage btw-tarief op renovatie en herstel van woningen tot 1 juli 2015 blijft gelden.

Verhuisregeling woning

Termijn verhuisregeling structureel verlengd. Een aangekochte leegstaande woning, een woning in aanbouw of een leegstaande voor de verkoop bestemde woning kon in het verleden twee jaar als eigen woning worden aangemerkt.

Ruimere leennorm 2 verdieners 2018

Tweeverdieners ook in 2018 ruimere hypotheek Het maximale bedrag dat tweeverdieners aan hypotheek kunnen krijgen wordt volgend jaar verder verhoogd. Het tweede inkomen telt dan voor 70 procent mee. Dat is nu nog 60 procent.