Geen verkoop zonder Energielabel 2015

Per 1 januari 2015 verandert de opzet van het energielabel. Het moet voor woningeigenaren en verhuurders eenvoudiger en goedkoper worden om een (versimpeld) energielabel aan te vragen. Formeel moet bij verhuur en verkoop een label worden overgedragen, maar in de praktijk gebeurt dit nog te weinig.

Wijzigingen per 1 januari 2015

Wat verandert er per 1 januari 2015?

Elke woningeigenaar die nog niet in het bezit is van een energielabel van zijn woning(en), ontvangt begin 2015 een voorlopig energielabel.

De indeling verandert niet: A stelt de zuinigste en G de minst zuinige klasse voor.

De voorlopige toewijzing van het energielabel is gebaseerd op openbare gegevens over de woning(en), zoals het bouwjaar en woningtype. Deze gegevens zijn onder meer afkomstig van het Kadaster.
Het voorlopige energielabel is een indicatie van de energieprestatie van een woning. In de tussentijd zijn er misschien energiebesparende maatregelen getroffen, zoals dak- en vloerisolatie of de plaatsing van zonnepanelen.

Aan een voorlopig energielabel kunnen geen rechten worden verleend en mag een woning formeel niet verkocht of verhuurd worden.
Bij verkoop/verhuur blijft een definitief energielabel nodig. Het definitieve energielabel kan pas worden vastgesteld als de eigenaar/huurder online de woninggegevens heeft aangepast,

bewijsstukken heeft aangeleverd en als een erkend deskundige de gegevens op afstand heeft gecontroleerd. Een bewijsstuk kan bestaan uit een foto of een factuur van bijvoorbeeld uw cv-ketel.
De Rijksoverheid wil in januari 2015 ook een online portal gereed waarmee eigenaren hun gegevens zelf kunnen aanpassen.

Handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat het gebruik van het (nieuwe) energielabel handhaven. De maatregelen variëren va