Berichten

ASBESTVERWIJDERING

De staatssecretaris van I&W heeft de Kamer geïnformeerd over het saneren van asbestdaken. Vorig jaar werd ingestemd met de wijziging van de Wet milieubeheer. Het verbod op asbestdaken (via een AMvB) gaat per 31 december 2024 in. Tussen…